Tumblelog by Soup.io
 • mrtaxxxi
 • Hoehlenmichi
 • OleLukoje
 • zdradliwawena
 • przeciwgrawitacji
 • sundiver
 • Kapselol
 • pochmurnie
 • chaz
 • cefuj
 • y0man
 • rozsomak
 • falk
 • stonerr
 • kuroslaw
 • veritas1
 • guyver
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2018

Biomimetics
Reposted fromdhoop dhoop viabluszczyg bluszczyg

April 26 2018

Jeszcze będę płakać. Jeszcze nie teraz. Ja sobie jeszcze popłaczę tylko troszkę, a później będę szczesliwa z kims innym.
Reposted fromnonecares nonecares
Wydawałam pieniądze. Zmieniłam diametralnie fryzurę. Oddałam trochę ubrań i zmieniłam styl. Byłam silna. Byłam cierpliwa. Piłam alkohol jeśli miałam na to ochotę, ale nie w każdy weekend. Kupowałam ulubiony batonik za każdym razem, gdy oglądałam odcinek ulubionego serialu. Brałam długie gorące prysznice. Wstawałam wcześnie. Zaczęłam biegać. Pisałam. Znalazłam przyjaciół, którzy mnie słuchali i nie przerywali dopóki nie doszłam do jakichś wniosków. Uczyłam się. Czytałam. Sprawiłam, że mój Instagram jest całkiem fajny. Pisałam jeszcze więcej. Zrobiłam kolejny tatuaż. Kupiłam ulubiony żel pod prysznic i brałam jeszcze więcej kąpieli. Polubiłam swoje ciało. Depilowałam się przede wszystkim dla siebie. Opisywałam konkretne dni w dzienniku. Całe. Konkretne. Dni. Szczegółowo. Płakałam. Tęskniłam za domem. Nauczyłam się ciszy. Nauczyłam się być sama. Piłam dużo kawy. Zaczęłam cieszyć się świętami. Czułam się mądra. Spędzałam kilka weekendów sama. Robiłam sporo selfie. Jadłam czekoladę podczas oglądania jakichś głupot w TV. Medytowałam. Rozciągałam się. Tańczyłam, gdy nikt nie widział. Kupowałam kawy absolutnie niewarte swojej ceny. Nauczyłam się być sama ze sobą.
— Co zrobiłam, że przetrwałam?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
0448 d8ff
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
1201 752f
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromObscurity Obscurity viazzuuoo zzuuoo
0223 538c
Reposted fromnanana-lalala nanana-lalala viaszydera szydera
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig
3199 9c01 500

April 25 2018

Reposted fromFlau Flau viacavebear cavebear
ego traps
Tags: klucze
Reposted byjedriqsoulwax
7225 5c41
Reposted from4777727772 4777727772 viaBrainy Brainy
4561 87a7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
4557 6d5c
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
5964 8d44
Reposted frombrumous brumous viapulczynski pulczynski
Reposted fromPoranny Poranny viarachelbones rachelbones
0409 eacd 500
"Nie żebym nie chciał być równocześnie przystojnym i tęgim, i dobrze ubranym, i wspaniałym sportowcem, i zarabiać milion dolarów rocznie, tryskać dowcipem, być bon vivantem, kochać dobre jadło i wystawne biesiady, być zabójczym kochankiem i przy okazji filozofem; być filantropem, politykiem, wojownikiem, badaczem Afryki, a także twórcą poematów muzycznych i świętym. Ale to po prostu niemożliwe. Tak różne postaci mogą, co zrozumiałe, być na początku życia równie możliwe dla człowieka. Lecz aby którąkolwiek z nich uczynić rzeczywistą, reszta musi zostać w mniejszym lub większym stopniu usunięta w cień. A zatem człowiek poszukujący swego najprawdziwszego, najwyraźniejszego, najgłębszego "ja" musi przyjrzeć się tej liście bardzo starannie i wybrać tę postać, na której oprze swe zbawienie."
William James za Judith Viorst
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl